Plán péče - návrh

 

Součástí návrhu na vyhlášení P.P. Březinka je i "Plán péče", včetně  mapových podkladů.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství , tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Březinka v okrese Náchod, v k.ú. Běloves, Dobrošov a Náchod.

Plán péče o přírodní památku Březinka naleznete na stránkách Krajského úřadu:

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-prirody/navrh--planu-pece-o-pp-brezinka-44946/

I k tomuto dokumentu je možno se vyjádřit a zaslat připomínky do 12. 10. 2011

Plán péče - návrh