Informace o nás

Stránku připravil Osadní výbor Běloves, ve spolupráci s lidmi, kteří nechtějí z prostorů kolem Bělovse mít uzavřenou, nepřístupnou zónu.

Najdete zde potřebné úřední dokumenty a bude též koncept dopisu na KÚ s námitkami proti.

Naši uživatelé

Všichni majitelé pozemků v připravovaném území vyhlašování přírodní památky, včetně majitelů okolních pozemků v ochranné zóně a ostatní veřejnost, které záleží na tom, aby se mohla projít v lesích nad Bělovsí.