Průzkum a těžba břidlicových plynů na Náchodsku

Náchod nesouhlasí s průzkumem území kvůli výskytu ropy a plynu


V současné době projevují zahraniční společnosti zájem o geologický průzkum zásob plynu a ropy na několika lokalitách v České republice. Jedním z nich je také navrhované průzkumné území Trutnovsko o výměře 777 km², kde by průzkum ráda provedla prospektorská a těžařská společnost Basgas Energia Czech, s.r.o., vlastněná zahraničními, převážně australskými akcionáři. K jeho odsouhlasení je příslušné Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), Odbor výkonu státní správy v Hradci Králové. I přes nesouhlasná stanoviska dotčených odborů životního prostředí v Broumově, Náchodě a Trutnově a dalších orgánů a zásadní nesouhlas některých dotčených obcí a měst ministerstvo rozeslalo koncem loňského roku kladné rozhodnutí.  

MŽP zdůvodnilo svůj souhlas zejména tím, že se zatím jedná pouze o geologický průzkum, což automaticky neznamená, že zde bude povolena těžba plynu. Toto rozhodnutí však dosud není pravomocné. Průzkum má kromě geofyzikálních měření a rešeršních prací znamenat také umístění blíže nespecifikovaného množství průzkumných vrtů, které se od těžebních vrtů nemusí příliš odlišovat. "Protože už v nich jako starostové dotčených měst a obcí spatřujeme významná rizika a negativní dopady, podali jsme proti předmětnému rozhodnutí rozklad", upřesňuje situaci starosta Náchoda Jan Birke.  

O dalším postupu bude rozhodovat přímo ministr životního prostředí. V takových případech ministr vychází z doporučení rozkladové komise ministra, která je obvykle složená z odborníků na právo a danou tématiku. Existují také logické obavy, že zahraniční firma nemá zájem provést pouze geologický průzkum bez toho, aby následně nepokryla náklady na průzkum ze zisku z těžby plynu či prodeje svého přednostního práva na těžbu jiné firmě. Jen na poplatcích obcím by v případě stanovení průzkumného území firma Basgas zaplatila několik milionů korun v průběhu příštích pěti let, každý průzkumný vrt by pak stál až desítky milionů korun. "Prosadit veřejný zájem zdravého životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a zejména ochrany zdrojů pitné vody proti silnému zahraničnímu investorovi, nabízejícímu v případě nalezení plynu či ropy budoucí zajímavé zisky i nová pracovní místa, však nejspíš nebude v současné době jednoduché", popisuje obavy většiny starostů Jan Birke. 

"V této souvislosti jsem se také obrátil se stížností přímo na ministra životního prostředí.  S postupem Odboru výkonu státní správy VI. Hradec Králové, resp. příslušného úředníka, jsem spolu s většinou starostů Policka a Broumovska hrubě nespokojen. Někteří z nás dokonce uvažují o podání trestního oznámení", dodává Birke. 

"O vyjádření ke stanovení předmětného průzkumného území jsme byli požádáni v říjnu 2011. Oznámení o záměru bylo více než stručné a nepostihovalo popis plánovaných průzkumných metod. Informace jsme si museli shánět v podstatě sami. Nesouhlasný postoj Náchoda vychází především z obavy o léčivé zdroje lázeňského místa Běloves, které by mohly být plánovaným průzkumem znehodnoceny", uzavřel celou věc starosta Náchoda Jan Birke.  

 

Další podrobnosti k uvedené problematice najdete v příloze.


Přílohy:

- Co může znamenat zájem o průzkum zásob plynu a ropy     (1494_3171115318.doc / 0,05 MB)
- Mapa     (1494_9941214267.jpg / 0,48 MB)