Pomoc při psaní odvolání proti rozhodnutí KÚ

Dobrý den,

Při zasílání odvolání

Chci vás UPOZORNIT na jeden důležitý detail pokud budete psát odvolání. Je jedno zda svoje, či použijete tento vzor, celý nebo jen části. Je to na na poslední straně str. 75 Rozhodnutí z 19. 12. 2011 - Poznámka*)

Aby nám to pan Novák z ŽP HK co nejvíce znepříjemnil využil odstavec § 82 správního řádu. Musíte poslat tolik stejnopisů, aby jeden zůstal správnímu orgánu (pro ministerstvo a KÚ) a jeden pro každého účastníka  to je dohromady 45 krát. Jinak to úřad namnoží a udělá sám na vaše náklady. (může si účtovat 5 až 10 Kč za stranu)

Pokud vaše odvolání by mělo více stran, navrhuji použít určitou kličku. Nikde není psáno, jaký formát odvolání musí mít. Proto bych navrhl poslat 2 normálně a zbytek 43 krát upravit s minimálními okraji strany a malým písmem (7 bodů), aby zůstalo čitelné ale celé odvolání se scvrklo na méně stran - stejnopis pro účastníky řízení, které nám všem úřad zašle zase zpět.

K příloze:

 

Koncept návrhu jsem upravil, opravil chyby a překlepy, přeformátoval, aby byl celý dokument ve stejném stylu. Místo fiktivního Nováka napište všude své jméno a nacionále a doplňte čísla svých pozemků.

Základem pro odvolání je text původní pro zaslání námitek, modře jsou doplněny věci nové právě k odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 18500/ZP/2011-Nj-7 ze dne 19. 12. 2011.

Podle svých podmínek si text upravte, doplňte, či vynechejte věci, které se vás netýkají a které jste neposlali při prvním podání námitek.

Pokud jste i při podávání námitek měli text vlastní, tento vzor použít nemůžete, odvolání si vytvoříte vlastní.

V příloze Vám zasílám vzorový návrh textu nového odvolání.

Je neskutečné kolik času, a námahy a nervů běžných občanů se spotřebuje na takovou kravinu, kterou si pár lidí vymyslelo, aby se zalíbili nadřízeným a EU. Samozřejmě nikdo z nich zde pozemky nevlastní. Nemluvě o ohromných finančních nákladech jen na posílání doporučených dopisů

Přeji vám pohodu P. Vyšín

Odvolani k rozhodnuti Brezinka-uprav.doc (124,5 kB)