Pomoc při odvolání a psaní námitek - doplněno 8. září

Zde máte soubory pro Vaší potřebu.

Námitky jsou připravené a napsané pro majitele pozemků viz sobor : Námitky vlastníka pozemků - KONEČNÁ VERZE.doc (109 kB)  . Zde uvedená verze je, dá se říci maximalistická a podává námitky téměř ke všemu.

Další vypracovaný vzor je: Namitky vlastnika VZOR-1.doc (91 kB) . Tento vzor je v mnoha ohledech konkrétnější a lépe vystihuje skutečnost než vzor předchozí, ze kterého vycházel.

Pokud bude podávat námitky někdo jiný, případně nebudete uvádět námitky u všech bodů, je potřeba koncept dosti výrazně upravit, aby vyhovoval účelu.

Pokud chcete použít připravený koncept, návod jak s ním pracovat je : Návod jak postupovat při doplnění konceptu námitek.doc

 

Jestliže Vaše námitky jsou jen k některým omezujícím bodům, můžete použít návod uvedený níže.

Případně si námitky sepsat podle svého. Každou námitkou, i jednoduše napsanou se musí krajský úřad zabývat a do 60 dnů poslat vyjádření.

Musí být však dodrženy základní předpoklady :Vlastní identifikace (jméno, adresa,) konkrétní námitka s uvedením důvodů, nestačí napsat jen "nesouhlasím", ale je třeba uvést důvod, proč,  na závěr podpis. Doručit na

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Pivovarské nám 1245

500 03 Hradec Králové

Nyní se podávají námitky k Návrhu na vyhlášení ... Zde je možno lecos změnit a snížit omezující kritéria. Možná snad i jej zvrátit jako celek.

Pokud dojde ke schválení, bude podat námitku složitější

viz:  Jak napsat žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích.doc (27 kB)však